נמצאים עם
הרבי מלך המשיח

כאן ועכשיו!

"אין אנו מניחים אותו"

גם כיום במצב המורכב של אפשרויות הנסיעה בגשמיות לרבי מלך המשיח, עצם האחיזה שלנו בפעולה גשמית שתהיה הצהרת נאמנות פנימית שאין אנו מניחים אותו, ורצוננו להיות בגשמיות כפשוטו עם הרבי – תהיה הכלי שתפעל שבקרוב מאד, עוד היום ממש נזכה להיות עם הרבי בגשמיות כפשוטו, ב770 ובבית המקדש השלישי!

בחרו את מקומכם בטיסה הוירטואלית – וצאו לדרך!

נא בחר מקומות טיסה

ההרשמה מותנית בבחירת מקום בטיסה - יש ללחוץ על המושב ולמלא את הפרטים

לאחר האישור יישלח אליכם קובץ לימוד, דף קריאה לילדים ועדכון על התוועדויות "שמחת בית השואבה" בזום

רוקדים, מצלמים וזוכים בפרסים חדשים בכל יום!

לחצו, שלחו לנו את התמונות והיכנסו להגרלה

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

מוגש ע"י: 'התאחדות החסידים לקבלת פני משיח'

בניית אתר bskyweb

אמונה פשוטה

מסופר שבתקופת רוסיה הקומוניסטית לאחר שהרבי הריי"צ יצא בשנת ה'תרפ"ח את רוסיה, גברו געגועי החסידים ובאמצע התוועדות, בזכרם את דברי קודשו של הרבי: "צריכים להתראות, חייבים להתראות ועוד נתראה!" החלו קבוצה מתוך החסידים, בספונטיות מתוך אמונה תמימה ופשוטה לסדר כסאות בצורת רכבת, התיישבו והחלו "לשחק" בסוג של "ילדותיות" כאילו נוסעים לרבי.  בחשיבה חיובית ובטחון עצום, שהרי במציאות בה חיו על פי דרך הטבע זה היה מופרך. היו שגיחכו למראה ה"משחק" אך בסופו של דבר, כל החסידים שהשתתפו ברכבת הדמיונית והתנהגו ב"שטות דקדושה" זכו לצאת את רוסיה ולהתראות עם הרבי בגשמיות!

גם כיום במצב המורכב של אפשרויות הנסיעה בגשמיות לרבי מלך המשיח, עצם האחיזה שלנו בפעולה גשמית שתהיה הצהרת נאמנות פנימית שאין אנו מניחים אותו, ורצוננו להיות בגשמיות כפשוטו עם הרבי – תהיה הכלי שתפעל שבקרוב מאד, עוד היום ממש נזכה להיות עם הרבי בגשמיות כפשוטו, ב770 ובבית המקדש השלישי!